2810226374,2813007474 Αγίου Μηνά 36, Ηράκλειο fonsoumaria@hotmail.com

Αγίου Μηνά 36, Ηράκλειο, Ηρακλείου Τ.Κ.: 71201

Τηλέφωνο: 2810226374,2813007474

E-mail: fonsoumaria@hotmail.com

Υπεύθυνος: ΦΟΝΣΟΥ ΜΑΡΙΑ

Κατηγορία: ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επισκεψιμότητα: 197471

Ιστοσελίδα: http://www.evresisfonsou.gr

Debug toolbar

Debug Toolbar


Debug messages


Initializing ArticlesManager

http://www.evresisfonsou.gr/articles.php?l=el

No article categories fount

URLs


Host: www.evresisfonsou.gr

Current URI: /contact.php?l=el

Globals


$template_path: '/templates/corporate'

$page_home_url: 'http://www.evresisfonsou.gr/index.php?l=el'

$load_slideshow: false

$show_hero_title: true

$template_debug: true

$debug_message_list: array ( 0 => 'Initializing ArticlesManager', 1 => 'http://www.evresisfonsou.gr/articles.php?l=el', 2 => 'No article categories fount', )

$template:

Page setings


Local setings


Menu